I. Hľadanie býka

Komentár:
Býk sa nikdy nestratil. Prečo ho hľadať?
Nemôžem ho nájsť len preto, že som sa vzdialil od svojej pravej podstaty.
Som zmätený a dokonca som stratil jeho stopu.
Ďaleko od domova vidím veľa križovatiek, no neviem, ktorá je tá správna cesta.
Som v zajatí chamtivosti a strachu, dobra a zla.

II. Nájdenie stôp

Komentár:
Pozerám sa na stopy býka
a začínam chápať podstatu vecí.

Uvedomujem si,, že zo základu bytia je vytvorené
nespočetné množstvo foriem, rovnako ako je z jedného kovu vytvorených mnoho vecí.
Ako mám rozoznať pravé od nepravého,
keď neviem rozlišovať ?
Objavil som cestu.

III. Zahliadnutie býka

Komentár:

Keď zapojím všetky zmysly,
všade vidím hlavu býka!

IV. Chytenie býka

Komentár:

Dlho žil v horách.
Očarený krajinou menil smer.
Zatúžil po sladkej tráve a stratil pozornosť.
A dnes som ho chytil!
Jeho myseľ je stále tvrdohlavá a svojvoľná.
Ak si ho chcem podmaniť, potrebujem zdvihnúť bič.

V. Krotenie býka

Komentár:

Myšlienky nasledujú jedna za druhou.
Držím býka pevne za krúžok v nose a pochybnosti sa rozplynuli ako ranný opar.

 

VI. Jazda na býkovi domov

Komentár:

Spievam pieseň dedinčanov a hrám melódie detí.
Sedím rozkročmo na býkovi a pozorujem mraky na oblohe.
Idem odhodlane ďalej a ďalej.

VII. Býk sa stratil zostal som sám

Komentár:

Všetko je jeden zákon.
Jedna cesta jasného svetla vedie ďalej a ďalej nekonečným priestorom a časom.

VIII. Niet viac býka ani mňa

Komentár:

Priemernosť zmizla. Obmedzenia mysle sa rozplynuli.
Aj keby stovky vtákov obsypali moju cestu kvetmi,
zostávam vo vútornom svete.

IX. Návrat domov

Komentár:

Lepšie by bolo byť od začiatku slepý a hluchý!
Prebývať v pravom príbytku a nezaujímať sa o to, čo je vonku.
Rieky tečú a kvety voňajú a žiaria farbami.

X. Naspäť vo svete.

Komentár:

Tisíce mudrcov ma nespoznávajú.
Krása mojej záhrady je neviditeľná.

Idem na trh k stánku s vínom a každý,
na koho sa pozriem, je osvietený.

TOP